Meer dan een noodzakelijk kwaad

In de Nederlandse wet staat dat u niet in een voertuig mag rijden wanneer dat niet voldoet aan de keuringseisen van de APK (Algemeen Periodieke Keuring). Dat is niet voor niets. We voorkomen daarmee met z’n allen dat er ondeugdelijke auto’s op de weg rijden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Bij een APK wordt uw auto nagekeken op veiligheid en milieu-eisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag uw auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten. De APK is in heel Europa verplicht.